Барање за понуди

Почитувани !

Зружението ИЗВОР од Кратово е во процес на имплементација на проектот под наслов
“МОНИТОРИНГ НА ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КУКЛИЦА“,
кој се реализира во рамките на Програмата за инвестирање во животната средина за
2021 година при МЖСПП.
За таа цел, поднесуваме Барање за доставување на понуда за реализација на следните
активности:

1.Прибирање и анализа на постојните литературни податоци за гео-вредностите на
локалитетот (изработка стручна документација)
2.Споредбена анализа на гео-појавите и анализа на документи (изработка стручна
документација)
3.Теренска проекција, истражување и мапирање на значајни закани ( изработка стручна
документација)
4. Изработка на фото документација и дигитални карти за природните и културни
вредности
5.Извештај на мониторинг со користење на најсовремените достапни методи за таа
намена

Потребно е да доставите ваша понуда на емаил адресата izvorkratovo@yahoo.com
најдоцна до 09.06.2021 (среда) до 17,00 часот.
При поднесување на понудаta имајте предвид да доставите Ваше CV кoe треба да
содржи информации компитабилни за бараните услуги.
По разгледување на понудата ќе бидете известени дали истата е прифатена или е
одбиена.
Одбраниот субјект ќе има обврска да потпише Договор за услови за работење со
Здружението ИЗВОР, во кој ќе бидат опишани обврските на двете страни.

 

Информации на тел: 078 464 401
Милош Димитровски

Share this post

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *