Кои сме ние


Регионалниот центар за одржлив развој постои од 2003 година. Во периодот од 2003-2006 година функционира како Центар за поддршка на НВО, финансиран од ЕУ. Потоа се трансформира во самостоен правен субјект.

Повеќе

Наши заложби


Центарот е насочен кон поддршка и одржлив развој на локалната заедница, поголема мобилизација на расположивите ресурси и социо-економско зајакнување и интеграција на регионот, пред се во сопствени рамки, а потоа и интеграција на РС Македонија во рамки на ЕУ.

Наши заложби


Живеење во мултиетничка средина

Живеење во мултиетничка срединаПовеќе »

Екологија

Заштита на животната средина и обновливи извори на енергијаПовеќе »

Поддршка на центри во заедницата

Следење на процесите на децентрализација и јавни набавки на локално ниво.Повеќе »

Младински политики

Локални младински совети во 12 општиниПовеќе »

Образованије

Интегрирање на младите во образовниот систем, меѓуетничка интеграција.Повеќе »

Помош за ранливите групи

Волонтерски сервис за помош на стари лица и лица со
посебни потребиПовеќе »

Последни новости


Информација за јавноста

Информација за јавноста Регионалниот центар за одржлив развој во рамките на Програмата EUROPEAN FOND FOR THE BALKANS, представништво Network of European Foundations, со седиште во Белград,  ги имплементираше предвидените активности...

Барање за понуди

Почитувани ! Зружението ИЗВОР од Кратово е во процес на имплементација на проектот под наслов “МОНИТОРИНГ НА ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КУКЛИЦА“, кој се реализира во рамките на Програмата за...

Информација за јавноста

Здружението “Регионален центар за одржлив развој“ – Кратово, во рамките на   програмата на Цивика мобилитас за мали акциски грантови го реализираше  проектот “Ефикасна локална самоуправа - интерес на граѓаните“...

Работилница на тема „Советникот како лидер, комуникатор, финансиер и имплементатор на политики“

Во рамките на проектот “Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните“ поддржан од програмата на Цивика мобилитас, Регионалниот центар за одржлив развој Кратово, на ден 14.10.2020 година организираше работилница...

Работилница на тема „Советникот како лидер, комуникатор, финансиер и имплементатор на политики“

ПОКАНА за учество на РАБОТИЛНИЦА на тема „Советникот како лидер, комуникатор, финансиер и имплементатор на политики“   Работилницата ќе се одржи во среда, на  14.10. 2020, со почеток од 12,00 часот во Регионалниот Центар...

„Колку мојот советник ги застапува моите права“.

Во рамките на проектот “Ефективна локална самоуправа – интерес на граѓаните“ поддржан од програмата на Цивика мобилитас, Регионалниот центар за одржлив развој Кратово, на ден 30.09.2020 година организираше јавна...

Јавна Дебата ,,Колку мојот советник ги застапува моите права”

ПОКАНА Ве покануваме на ЈАВНА ДЕБАТА на тема   „Колку мојот советник ги застапува моите права“   Јавната дебата ќе се одржи во среда, на  30.09.2020, со почеток од 12,00 часот во Регионалниот Центар за...

Ние одлучуваме

Локација: национално ниво Таргет група: сите граѓани со право на глас Активност: Кампања за промоција на демократски права и вредности за да се сведат на минимум сите неправилности и злоупотреби на...

Побарајте конслутација

Консултирајте се со нашиот искусен тим за целосни решенија за вашите  проблеми.