Кои сме ние


Регионалниот центар за одржлив развој постои од 2003 година. Во периодот од 2003-2006 година функционира како Центар за поддршка на НВО, финансиран од ЕУ. Потоа се трансформира во самостоен правен субјект.

Повеќе

Наши заложби


Центарот е насочен кон поддршка и одржлив развој на локалната заедница, поголема мобилизација на расположивите ресурси и социо-економско зајакнување и интеграција на регионот, пред се во сопствени рамки, а потоа и интеграција на РС Македонија во рамки на ЕУ.

Наши заложби


Живеење во мултиетничка средина

Живеење во мултиетничка срединаПовеќе »

Екологија

Заштита на животната средина и обновливи извори на енергијаПовеќе »

Поддршка на центри во заедницата

Следење на процесите на децентрализација и јавни набавки на локално ниво.Повеќе »

Младински политики

Локални младински совети во 12 општиниПовеќе »

Образованије

Интегрирање на младите во образовниот систем, меѓуетничка интеграција.Повеќе »

Помош за ранливите групи

Волонтерски сервис за помош на стари лица и лица со
посебни потребиПовеќе »

Последни новости


Ние одлучуваме

Локација: национално ниво Таргет група: сите граѓани со право на глас Активност: Кампања за промоција на демократски права и вредности за да се сведат на минимум сите неправилности и злоупотреби на...

Запознај го Кратово на велосипед

Локација: Кратово и Осоговски регион Таргет група: домашни и странски посетители во регионот Активност: Набавка на 4 велосипеди и промоција на различни туристички дестинации, што можат да се посетат со велосипед....

Североисточниот плански регион на Македонија

Локација: СИПР Таргет група: претставници на различни етнички заедници во државата Активност: Едукација, работилници и камп за претставници на различни етнички заедници, кои живеат во општините од регионот.

Побарајте конслутација

Консултирајте се со нашиот искусен тим за целосни решенија за вашите  проблеми.